Site icon Motoristes.cat

Nova app del Servei Català de Trànsit

L’App “Trànsit” del Servei Català de Trànsit permet:

 • Consultar l’estat del trànsit en temps real incorporant les incidències viàries de l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa, de la Dirección General de Tráfico en les zones limítrofes i del Govern d’Andorra en vies frontereres. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa i el Govern d’Andorra també es poden consultar les seves càmeres.
 • La realització dels tràmits següents:
  • Consulta dels meus expedients
  • Identificació de conductor/a
  • Pagament de sancions
  • Presentació d’al·legacions del procediment sancionador de trànsit

Amb aquesta app es vol:

 • Facilitar l’accés del ciutadà als serveis del Servei Català de Trànsit des d’un mitjà mòbil.
 • Mitjançant l’ús de codis QR, permetre al ciutadà realitzar els seus tràmits relacionats amb els expedients sancionadors de trànsit.
 • Donar una visió mòbil del Mapa Continu de Trànsit
 • Contribuir a la millora de la seguretat viària i evitar distraccions.
 • Aprofitar l’impacte de les noves tecnologies a favor de la mobilitat segura.
Exit mobile version