Site icon Motoristes.cat

Novetats importants respecte a passar la ITV aquest 2018

Nova normativa ITV 2018

Nova normativa ITV 2018

La nova normativa respecte a la ITV que entra en vigor avui dia 21 implica una sèrie de canvis importants

Aquesta nova normativa ha estat aprovada pel Govern central a través d’un Real Decret relacionat amb la ITV, a fi d’apropar-la a la normativa europea.

Els canvis que implicarà aquesta nova disposició normativa són els següents:

Es modifica la regulació sobre la data obligatòria per superar la ITV pròxima.

D’aquesta manera, tot i que el vehicle superi la ITV per avançat, sempre que no sigui amb més d’un mes d’antelació, no es modificarà la data prevista per a la pròxima revisió. És a dir, que podràs passar la ITV abans del termini sense que afecti a la data pròxima de renovació.

Una segona opinió de la ITV

En cas d’obtenir un diagnòstic desfavorable o negatiu en la inspecció, el tindràs la possibilitat d‘anar a una altra estació d’ITV diferent. Fins ara el conductor, llevat d’excepcionalitats justificades, tenia un termini per tornar a la mateixa estació d’ITV per certificar que havia esmenat les deficiències.

Un millor equipament en les estacions d’ITV

Aquesta nova normativa obliga a les estacions a disposar d’un millor equipament segons la normativa UNE EN/ISO 17020. Aquestes noves eines es traduirien en unes màquines de diagnòstic electrònic amb capacitat de revisar diversos aspectes un cop connectades a l’ordinador de bord del vehicle. La funció de sotmetre als vehicles a aquesta diagnosi és assegurar que no han patit modificacions als sistemes de seguretat o als nivells permesos d’emissions al medi ambient.

Una major qualificació dels tècnics d’ITV

La nova normativa contempla la preparació que s’exigirà als tècnics que treballen a les estacions d’ITV, als quals se’ls requerirà tenir com a mínim la titulació de Tècnic Superior en Automoció.

Reconeixement de la ITV d’altres països europeus:

A partir d’ara no serà necessari passar la ITV a espanya si compres una moto a l’estranger, ja que se li reconeixerà el certificat de la inspecció tècnica periòdica a la que s’hagi sotmès en qualsevol estat membre de la UE.

Exit mobile version