fbpx
Dimecres, juliol 6, 2022
HomeLegislacióPer quines qüestions administratives del vehicle ens poden denunciar durant l’estat d’alarma?

Per quines qüestions administratives del vehicle ens poden denunciar durant l’estat d’alarma?

Es determina el criteri sancionador relacionat amb les infraccions de compliment de terminis, autoritzacions administratives per conduir i autoritzacions de vehicles.

El Servei Català de Trànsit clarifica quin és el procediment sancionador relacionat amb les denúncies en matèria d’autoritzacions administratives per conduir, autoritzacions administratives temporals, ITV i assegurances obligatòries de vehicles.

D’aquesta manera, es determina el criteri sancionador relacionat amb les infraccions de compliment de terminis, autoritzacions administratives per conduir i autoritzacions de vehicles.

Pel que fa a les ITV, com que és impossible presentar els vehicles a les inspeccions tècniques mentre duri l’estat d’alarma i les pròrrogues d’aquest, ja que les estacions d’ITV estan tancades, no es denunciaran als titulars dels vehicles la Inspecció Tècnica dels quals hagi finalitzat durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, de la mateixa manera que als vehicles que, havent finalitzat la vigència de la Inspecció tècnica abans de l’estat d’alarma, acreditin que disposaven d’una data per a sotmetre’s a la inspecció en una data posterior a l’inici de l’estat d’alarma.

Les infraccions que sí que seran denunciades, en tot cas, seran les relatives a l’incompliment de l’obligació d’assegurar el vehicle.

Finalment, no es denunciarà per circular amb una autorització administrativa per a conduir i amb autoritzacions administratives temporals que estiguin regulades a l’article 42 i següents del RGV caducades, sempre i quan el termini de vigència finalitzi durant l’estat d’alarma o les seves pròrrogues, i fins que no hagin transcorregut 60 dies des de la finalització de l’estat d’alarma.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here