Des del Govern central s’estan començant a fer públics diversos aspectes relatius al pla de desconfinament que tenen previst, i que permetrà el retorn a la normalitat mica en mica. Sembla, però, que els costa recomanar i defensar la moto.

Tot i que la distància interpersonal és imprescindible per poder permetre un desconfinament segur de la població, no fan esment a la moto en cap moment com a eina per una mobilitat segura. De fet, el ministre de transports José Luís Ábalos es va limitar ahir, durant la sessió parlamentària a la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a defensar que s’haurà de complementar el transport públic amb el privat, prioritzant aquest últim.

És fàcil pensar que part de la gent que assistia amb transport públic a la feina (els que en tinguin la possibilitat) preferiran fer ús del vehicle privat com proposa el ministre. No cal donar gaire voltes al tema per començar a entreveure que si la mobilitat, especialment durant l’entrada a les grans ciutats en hores punta ja era complicada, quan s’hi sumin milers de turismes, la circulació encara serà més densa ja no només a les entrades de les ciutats sinó també al seu interior.

Si ens hi fixem més d’aprop, el Govern central concreta la seva proposta en: incrementar la oferta del transport col·lectiu i del transport privat, reduir la demanda del transport fomentant el teletreball o repartint els horaris d’entrada a la feina per dissoldre les hores punta, la instal·lació de controls d’accés a les estacions per rebaixar a densitat i l’aglomeració de persones i, finalment, garantir la seguretat durant l’ús del transport mitjançant l’ús de mascaretes, control del flux de passatgers als vehicles i la desinfecció d’aquests.

Voleu dir que no és possible defensar obertament l’ús de la moto com una mesura adequada i preferible en aquesta situació?

Amb la bicicleta i els vehicles unipersonals de mobilitat elèctrica, la moto esdevé una eina fonamental per a un desplaçament àgil i segur de les persones fins als seus llocs de treball, especialment quan els desplaçaments no es limiten a l’interior de la població.

Francament no entenem com és que a les institucions els costa tant defensar l’ús de la moto, però és una realitat que, en la situació actual, la moto és part de la solució.

Vosaltres que en penseu?