Site icon Motoristes.cat

Fase 1: Podem circular lliurement en moto?

Fase 1 Desconfinament moto

Fase 1 Desconfinament moto

Article desactualitzat novament per causa de la poca exactitud de la redacció del text del BOE del govern central. Us emplacem a seguir les indicacions que n’ha extret la Generalitat, i que resulten força més clares: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-1/index.html

Mobilitat autoritzada dins de la província o regió sanitària, i fins a segones residències dins d’aquest mateix àmbit territorial.

S’ha d’admetre que entre rectificacions, discursos poc clars i butlletins oficials poc concrets no és fàcil entendre què es pot fer i què no.

Simplifiquem:

Les regions que entraran a la Fase 1 a partir de dilluns seran: l‘Alt Pirineu, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Per tant, si ens trobem dins d’algun d’aquests àmbits territorials podrem gaudir d’entrar a la Fase 1. Sinó, seguirem a la Fase 0.

En aquestes zones podrem circular lliurement per dins de la província o regió sanitària. A més a més, si per assistir a persones dependents, per causes de força major o per motius laborals ens fa falta, podríem justificar el fet de sortir-ne i desplaçar-nos fora.

D’altra banda, i rectificant les seves pròpies indicacions d’aquest matí, el govern central decideix que sí que es permeten els desplaçaments fins a segones residències si es troben dins de la mateixa província, regió sanitària o illa. Aquesta concessió es fa extensiva als hotels i allotjaments turístics. 

Recordem això si, que es manté en vigor la indicació que prohibeix l’ús de la moto com a mitjà de transport per anar a fer exercici, ja sigui a passejar o a fer esport.

Exit mobile version