Site icon Motoristes.cat

Nova mobilitat a partir del dilluns 15 de març

Motoristes! Finalment s’aixeca el confinament comarcal al que hem estat restringits darrerament, i es substitueix per una mobilitat limitada al conjunt de Catalunya, destinada a efectuar-se únicament amb els grups bombolla de convivència.

De les informacions donades per l’executiu català n’extraiem el següent:

Es permet la mobilitat per Catalunya sense limitacions més concretes que la companyia, de la qual se n’exigeix, segons diuen, que formi part de la bombolla de convivència.

D’aquesta manera, si diferents persones es mouen sense anar junts i en diferents vehicles no s’estarien contravenint les indicacions del Govern. Aquesta “i” que hem subratllat implica que hem d’entendre que aquesta mobilitat, tot i efectuar-se en diferents vehicles, seguim sense fer-la junts, sinó separats i cadascú pel seu compte, coincidint això si en fer un mateix recorregut. I és que el que no es permet és la mobilitat en un grup que no sigui el de convivència, independentment de si té sentit o no que puguin restringir l’agrupació de persones que van en diferents vehicles, quan el propòsit d’aquestes és únicament circular.

Altra cosa és tot el que més enllà d’això impliqui una interacció social directa amb altres persones, lo qual no està pensat de ser concedit, ja que per aquest motiu es restringeix la mobilitat en grup a la de la bombolla: pensant en que el grup de persones que facin activitats plegades fora de la seva comarca, siguin les que conviuen.

Dit tot plegat, motoristes, ha arribat el moment de tornar a gaudir de sumar kilòmetres i kilòmetres al llarg de tot el territori, la qual cosa es fa quasi més necessària que mai. Us recordem les diferents funcionalitats que oferim des de motoristes.cat per gaudir al màxim del motociclisme, amb la companyia i el suport de la resta de companys de la comunitat:

Exit mobile version