Carreteres de pagament a partir de 2024

Serà l’executiu central el que tractarà el tema amb les diferents comunitats autònomes i altres administracions, a fi de que aquestes puguin incorporar carreteres de la seva titularitat a aquesta dinàmica de pagaments imposats.

0
415
peatge

Tocarà pagar per fer us de les carreteres públiques de l’estat, i es debatrà sobre les autonòmiques.

El Govern central ha proposat el 2024 com a data d’aplicació del pagament per fer ús de determinades carreteres públiques.

Segons s’esmenta a un esborrany del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que es va enviar a Brussel·les, l’estat vol imposar carreteres de pagament mitjançant peatges. Tot plegat ho trobem al “Component 1” d’un conjunt de propostes que es van fer arribar a la Comissió Europea, en les quals es tracta una Llei de Mobilitat i finançament del Transport, relacionada amb la “Possible articulació d’un mecanisme de pagament per l’ús de les carreteres estatals que podria implantar-se a partir de l’any 2024”. L’objectiu, segons es pot llegir, seria avançar cap a la internalització dels costos externs del transport a través de cobraments als usuaris de les vies. Resulta curiós que vulguin aplicar quotes als usuaris per finançar les carreteres públiques, quan el propi manteniment de les infraestructures i de les carreteres ja és finançat a través dels pressupostos generals de l’estat.

La implantació serà com us dèiem de cara al 2024, i al llarg d’aquests 3 anys suposem que l’executiu central farà campanya per convèncer a la població de que segueixin pagant de manera continuada per fer ús de les carreteres.

La DGT per la seva banda brinda suport a la mesura. Pere Navarro, el seu director, afirma que “A tots els països europeus es paga per la conservació i el manteniment de les carreteres d’alta capacitat, entre tots”. Cal aclarir que ni a Bèlgica ni a Alemanya s’apliquen cobraments en peatges a la seva xarxa estatal de carreteres.

Com ens afectarà a Catalunya aquesta xarxa de peatges

Serà l’executiu central el que tractarà el tema amb les diferents comunitats autònomes i altres administracions, a fi de que aquestes puguin incorporar carreteres de la seva titularitat a aquesta dinàmica de pagaments imposats.

El document esmentat no concreta la totalitat de les vies que passaran a ser de peatge, però si que es comenta que les primeres carreteres que imposaran pagaments seran les de la xarxa d’alta capacitat, i per tant, les autopistes i les autovies de l’estat. De manera progressiva s’anirien incorporant altres tipus de vies que també esdevindrien de pagament, com determinats trams de carreteres secundàries i nacionals.  

El preu dels peatges

No consten xifres oficials al document fet arribar a la Comissió Europea, tot i que s’esmenta el plantejament d’oferir descomptes o “bonificacions a determinats col·lectius menys afavorits econòmicament, o usuaris habituals en determinats trams”.

El Govern assegura que s’imposarà un preu just i assumible per l’ús de les carreteres, que serà quasi simbòlic. Hem fet una ullada al sou del ministre per intentar endevinar a quin tipus de xifra es poden referir amb un “preu assumible”, i segons l’empresa Newtral, el Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda urbana té un sou anual de 102.292,84 €, la qual cosa no resulta esperançadora pel que fa a la seva possible percepció d’una xifra simbòlica, especialment després d’una crisi sanitària que allargarà durant anys el seu impacte econòmic en l’economia de la població. En qualsevol cas, si fem una ullada als estudis realitzats per part de l’Associació d’Empreses de Conservació i Explotació d’Infraestructures, veurem que esmenten que l’actual dèficit de 8.000 milions existent actualment pel que fa al manteniment de la xarxa pública estatal, es podria costejar amb un peatge d’entre 3 i 5 cèntims el km.

1 Comment

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here