Site icon Motoristes.cat

Tipus d’assegurances de moto

Motoristes! Darrerament ens heu contactat uns quants companys preguntant els tipus d’assegurances de moto que teniu disponibles per contractar, així com les seves particularitats.

Trobem tres tipus d’assegurança de moto diferents, i es classifiquen en: assegurança de moto a tercers, a tercers ampliada i a tot risc.

Assegurança de motos a tercers

Aquesta pòlissa consisteix en una assegurança obligatòria que cobreix danys personals i materials a tercers, a través de la Responsabilitat Civil obligatòria i voluntària, però no cobreix danys personals i materials propis. Normalment aquest nivell d’assegurança també cobreix l’assegurança del conductor i la defensa jurídica d’aquest en cas d’accident.

Depenent de la companyia pot incloure’s també la cobertura del passatger de la moto, però normalment aquesta es reserva per altres tipus d’assegurances més elevades.

Assegurança de moto a tercers ampliada

Aquesta assegurança és un nivell superior de pòlissa al que hem esmentat prèviament, degut a que ofereix una sèrie de cobertures addicionals força interessants, com ara robatoris i incendis. D’aquesta manera, a les cobertures que havíem mencionat amb l’assegurança de motos a tercers, amb aquesta pòlissa ampliada obtindríem addicionalment indemnitzacions per pèrdua parcial o total de la moto, i també per patir danys materials causats per aquests sinistres.

Els detalls d’aquesta cobertura pel que fa a les indemnitzacions i a les condicions que tinguin seran els que marcaran la diferència fonamental entre triar una assegurança de motos a tercers o d’una d’ampliada.

Assegurança de moto a tot risc

És la major cobertura que pots aplicar tant a la teva moto com a tu mateix, si n’ets el conductor. A diferència de les anteriors aquesta si que cobreix els danys propis dels que siguem responsables. Per tant, tot i que el preu d’aquesta pòlissa és notablement superior al de les anteriors, ens permet poder tenir la moto sempre en un estat impecable, la qual cosa és especialment interessant si portem una moto nova que volem mantenir sempre en condicions perfectes.

A l’hora de comprar cobertures entre diferents companyies asseguradores ens adonem de que el contingut bàsic de les pòlisses no es diferencia gaire entre unes i altres, i per tant pot semblar que és indiferent triar-ne una o altra. Tot i així si que hi ha petits factors que ens poden fer decantar cap a una companyia o una altra segons, com ara el llistat de garanties com en les condicions que s’apliquen aquestes.

És interessant conèixer que a les assegurances de moto a tot risc s’hi poden aplicar assegurances d’extensió de garantia, prorrogant per tant la garantia de fàbrica de la moto.

Pel que fa a les garanties que inclouen les pòlisses d’assegurances a tot risc, i que com us comentàvem us faran decidir entre unes companyies o unes altres, aquestes poden variar força entre si. Unes poden incloure assessorament per multes de trànsit, la retirada del permís de conduir, i danys propis per impacte i vandalisme. D’altres, per contra, ofereixen decessos d’ocupants i defensa de denúncies, danys al casc, pagaments d’interessos i gestos derivats de reparacions de la moto, avançaments de capital (de la suma assegurada per l’assegurança del conductor) en cas de defalliment, i altres tipus de garanties addicionals gratuïtes incloses amb la pòlissa principal.

Exit mobile version