fbpx
Dijous, agost 11, 2022
HomeSeguretat viàriaIntercomunicadors de moto són legals a partir d'avui, si estan homologats

Intercomunicadors de moto són legals a partir d’avui, si estan homologats

Motoristes! Avui entren en vigor una sèrie de canvis a la llei de trànsit. Es tracta d’una sèrie de mesures plantejades per la DGT que consisteixen fonamentalment en l’enduriment de les sancions per castigar determinades conductes durant la conducció. A més a més, però, es modifiquen determinats punts de la llei de trànsit, un dels quals és el que fa referència a l’ús d’intercomunicadors acoblats als cascs de moto.

Les modificacions més destacables i que ens afecten com a usuaris de la moto són:

Legalitat dels intercomunicadors

Es modifiquen els apartats 3 i 6 de l’article 13 de la normativa, que queden de la següent manera:

«3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente se determine.

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.

No se considerará dentro de la prohibición la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas y ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción.”

Amb la qual cosa, finalment s’habilita legalment l’ús d’intercomunicadors certificats o homologats per ser utilitzats amb el casc de la moto.

Avançaments als ciclistes

S’incrementa la sanció per avançar a un ciclista sense respectar el metre i mig mínim de distància de seguretat. Aquesta s’eleva fins a la retirada de sis punts del carnet de conduir.

És d’interès ressaltar que serà obligatori canviar totalment de carril si la via té més d’un carril per sentit, inclús en el nostre cas que circulem en moto, ja que la norma no fa distinció entre el vehicle conduït:

«4. El conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el cambio completo de carril. Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si estos ciclistas circulan por el arcén.»

Ja no disposem dels 20 km/h de marge per realitzar avançaments

Quan vulguem avançar a un altre vehicle ho haurem de fer sempre dins dels límits de velocitats establers a la via en qüestió, durant tota la maniobra.

Un bon ús i col·locació dels sistemes de protecció

En el nostre cas, no portar ben posat i lligat el casc ens comportarà la pèrdua de 4 punts del carnet.

Prohibició de portar detectors de radars

Es prohibeix l’ús de detectors de radars durant la marxa, però es permeten els avisos de la col·locació de radars fixes a la carretera, que incorporen aplicacions com Google Maps.  

Zones de baixes emissions

El fet de no complir amb les restriccions de circulació pels episodis de contaminació i de les zones de baixes emissions implica una sanció de 200 euros. Cal tenir en compte, però, que per exemple en el cas de BCN capital, a data d’avui dia 21/03/2021, el TSJC ha anul·lat la zona de baixes emissions de la capital catalana, tot i que la ZBE segueix sent aplicable ja que la sentència juficial NO és ferma.

Recuperació de punts perduts

En el cas de perdre tots els punts del carnet de conduir, únicament en recoperaríem la totalitat si passats dos anys no cometem cap infracció.

Finalment, ell fet de realitzar un curs de conducció segura suposaria la recuperació de dos punts extres, fins al màxim de 15.

Podeu fer una ullada a la llei original fent clic aquí.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here