• Motorista convidat! Si tens ganes de fer més rutes en moto amb altres companys, pots crear o organitzar un Grup de Rutes en moto amb el nou aplicatiu de la web, amb les característiques que tu defineixis. Més info fent clic aquí.

canvi en multes

  1. Qim44

    Notícia Quines són les multes més altes que et poden posar amb la teva moto?

    El 9 de maig entrarà en vigor la nova Llei de seguretat viària que augmentarà la quantia d'algunes sancions fins als 6.000 €. Perquè estiguis previngut i una multa a la teva moto no et suposi un disgust majúscul, t'indiquem les sancions amb què tenir més cura, així com la retirada de punts que...