• Motorista convidat! Vols veure les noves samarretes amb dissenys motoristes que hem preparat per aquest estiu?
      Fes una ullada al catàleg. A més a més, a cada samarreta li pots:
    • 🟡 Posar el color 🟧 que més t'agradi
    • 🟡 Afegir-hi un text personalitzat ✏️ com ara el teu nom, el teu model de moto, etc.
  • 🟢 Pneumàtics de moto nous a bon preu! 🟢 Motorista convidat, si no els vols muntar tu, te'ls posen a un taller proper 💪
    🟠 Calcula també un bon preu per l'assegurança de la moto . 😜 🟠
Xav2

Xav2

Rodant
La manca de temps i el desconeixement del procés fan que la majoria de les persones no recorrin les seves multes, és més, la majoria d'elles decideixen pagar-les acollint-se al descompte del 50% i perdent el dret a presentar recurs, o, en el pitjor els casos, oblidar-les en un calaix confiant que mai més arribin. Tant en un com en un altre cas, l'interessat, perd totes les opcions de defensa, convertint-se bona part de les multes, en sancions fermes, i es procedirà a la immediata detracció de punts del carnet de conduir si la infracció els porta.

Multaxiclet


El primer que hem de tenir en compte, és que pel fet de rebre una notificació en forma de multa, no vol dir que hàgim infringit la legislació en matèria de Trànsit i Seguretat Viària, o almenys, que l'Administració ho hagi acreditat, i per això hàgim de respondre de la sanció que se'ns imposa. Tot i que és cert que els agents de l'autoritat gaudeixen de presumpció de veracitat, no és menys cert que a tot Administrat en el si d'un procediment sancionador li assisteix el dret a la Presumpció d'Innocència reconegut per l'article 24 de la Constitució Espanyola, motiu pel qual, és interessant la presentació d'al·legacions sol·licitant les proves que corroboren la comissió de la infracció imputada.

Les proves més habituals que són practicades en el si de la gestió de multes, són la ratificació de l'agent denunciant, la testifical d'aquest i del seu company, la prova fotogràfica presa del vehicle; o, els diferents certificats que acrediten el correcte funcionament dels mecanismes usats per a la formulació de denúncies (cinemòmetres, etilòmetres, semàfors?). La manca de qualsevol d'elles en la fase d'al·legacions, sempre que siguin procedents, consideren els jutges que causa indefensió a l'administrat acabant amb l'anul·lació de la sanció, la qual, queda sense efecte.

Però les proves no només les pot aportar l'Administració, ja que l'interessat també pot, i deu, aportar tots els elements de prova que consideri necessaris i estiguin al seu abast per desvirtuar la conducta infractora per la qual se li exigeix responsabilitat. Una vegada que rebem la denúncia, per la via que sigui (notificació a l'acte, notificació en domicili, publicació al BOE o mitjançant DEV), el termini per presentar al·legacions és de 20 dies naturals, el que vol dir que hem de comptar diumenges i festius, així com el mes d'agost.

Després de les al·legacions presentades, si l'Administració practica prova, pot ser que la remeti a l'interessat a qui li concedeix el termini de 15 dies per recórrer o directament notifiqui la resolució sancionadora, acte administratiu, on ja no es reconeixerà la possibilitat de pagament amb descompte i contra el qual es podrà presentar recurs en el termini d'un mes. Una cosa devem tenir molt clara: els recursos i al·legacions que circulen per internet no serveixen de res; el millor és deixar-se aconsellar per professionals que saben en cada moment el tipus d'al·legacions a presentar i les proves a sol·licitar.

El que pocs saben és que NO podem fer el pagament acollint-nos a la bonificació del 50% i presentar escrit d'al·legacions, atès que són accions excloents entre si. Si pagament amb descompte, renuncio a presentar al·legacions en defensa dels meus interessos, tot i que a posteriori em s'adoni que hi ha un error garrafal en la denúncia, o que no em trobava al lloc de la infracció, o que no era qui conduïa el vehicle, o que disposo el tiquet d'estacionament, entre altres circumstàncies. Per aquest motiu, és summament important, valorar bé la denúncia rebuda abans de llançar-se al pagament per les conseqüències que això suposa, ja que en cas de retirada de punts, des del moment de pagament, aquests seran detrets de forma gairebé immediata.

A més dels recursos en via administrativa, no cal perdre de vista la impugnació de multes en via judicial, on s'obtenen molt bons resultats d'anul·lació, conseqüència de la indefensió creada a l'interessat per l'arbitrària tramitació de l'expedient. En via judicial, actualment, les persones físiques resten exemptes del pagament de la taxa judicial, circumstància que abarateix els costos d'accés a la justícia.

En matèria de multes, acudir a un professional per a la tramitació de l'expedient és la millor solució, per a rebre un correcte assessorament de les opcions de defensa amb què es compta, així com dur a terme una òptima tramitació de l'expedient enfocada a la conseqüència de la anul·lació de la sanció. Algunes qüestions de caràcter formal al·legables, només són apreciables per professionals en la matèria.

Font de l'article
 

Pep Oncins

Convidat
He rebut una multa dient que no respectava la distància de 1.5 m fora de poblat
No hi ha fotos, només la declaració del policia que s'ha retificat després de presentar les al.legacions

He de pagar o puc fer alguna cosa més?
 
Non-stop

Non-stop

Residència habitual: Sobre Rodes
Tarat de les Dues Rodes
Premis
10
He rebut una multa dient que no respectava la distància de 1.5 m fora de poblat
No hi ha fotos, només la declaració del policia que s'ha retificat després de presentar les al.legacions

He de pagar o puc fer alguna cosa més?
En principi l'al·legació que t'han ratificat, és el mecanisme que tens tu per reclamar que creus que no és justa la sanció rebuda, comentant el perquè. Al no acceptar la policia el teu raonament i donar per vàlid el seu, entenc que has de pagar la denúncia perquè la reclamació que preveu el sistema ja l'has exercit, i imagino que no tens cap element de prova que demostri la teva postura vers la que defensen els agents, els quals tenen presumpció de veracitat sobre el relat dels fets.

Amb tot, prova de consultar un advocat especialista en trànsit, a veure que diu!
 

Pep Oncins

Convidat
En principi l'al·legació que t'han ratificat, és el mecanisme que tens tu per reclamar que creus que no és justa la sanció rebuda, comentant el perquè. Al no acceptar la policia el teu raonament i donar per vàlid el seu, entenc que has de pagar la denúncia perquè la reclamació que preveu el sistema ja l'has exercit, i imagino que no tens cap element de prova que demostri la teva postura vers la que defensen els agents, els quals tenen presumpció de veracitat sobre el relat dels fets.

Amb tot, prova de consultar un advocat especialista en trànsit, a veure que diu!
Gràcies!
Hauré de portar la GOPRO sempre encesa :)
 

Natàlia

Convidat
La manca de temps i el desconeixement del procés fan que la majoria de les persones no recorrin les seves multes, és més, la majoria d'elles decideixen pagar-les acollint-se al descompte del 50% i perdent el dret a presentar recurs, o, en el pitjor els casos, oblidar-les en un calaix confiant que mai més arribin. Tant en un com en un altre cas, l'interessat, perd totes les opcions de defensa, convertint-se bona part de les multes, en sancions fermes, i es procedirà a la immediata detracció de punts del carnet de conduir si la infracció els porta.

Veure l'arxiu adjunt 145

El primer que hem de tenir en compte, és que pel fet de rebre una notificació en forma de multa, no vol dir que hàgim infringit la legislació en matèria de Trànsit i Seguretat Viària, o almenys, que l'Administració ho hagi acreditat, i per això hàgim de respondre de la sanció que se'ns imposa. Tot i que és cert que els agents de l'autoritat gaudeixen de presumpció de veracitat, no és menys cert que a tot Administrat en el si d'un procediment sancionador li assisteix el dret a la Presumpció d'Innocència reconegut per l'article 24 de la Constitució Espanyola, motiu pel qual, és interessant la presentació d'al·legacions sol·licitant les proves que corroboren la comissió de la infracció imputada.

Les proves més habituals que són practicades en el si de la gestió de multes, són la ratificació de l'agent denunciant, la testifical d'aquest i del seu company, la prova fotogràfica presa del vehicle; o, els diferents certificats que acrediten el correcte funcionament dels mecanismes usats per a la formulació de denúncies (cinemòmetres, etilòmetres, semàfors?). La manca de qualsevol d'elles en la fase d'al·legacions, sempre que siguin procedents, consideren els jutges que causa indefensió a l'administrat acabant amb l'anul·lació de la sanció, la qual, queda sense efecte.

Però les proves no només les pot aportar l'Administració, ja que l'interessat també pot, i deu, aportar tots els elements de prova que consideri necessaris i estiguin al seu abast per desvirtuar la conducta infractora per la qual se li exigeix responsabilitat. Una vegada que rebem la denúncia, per la via que sigui (notificació a l'acte, notificació en domicili, publicació al BOE o mitjançant DEV), el termini per presentar al·legacions és de 20 dies naturals, el que vol dir que hem de comptar diumenges i festius, així com el mes d'agost.

Després de les al·legacions presentades, si l'Administració practica prova, pot ser que la remeti a l'interessat a qui li concedeix el termini de 15 dies per recórrer o directament notifiqui la resolució sancionadora, acte administratiu, on ja no es reconeixerà la possibilitat de pagament amb descompte i contra el qual es podrà presentar recurs en el termini d'un mes. Una cosa devem tenir molt clara: els recursos i al·legacions que circulen per internet no serveixen de res; el millor és deixar-se aconsellar per professionals que saben en cada moment el tipus d'al·legacions a presentar i les proves a sol·licitar.

El que pocs saben és que NO podem fer el pagament acollint-nos a la bonificació del 50% i presentar escrit d'al·legacions, atès que són accions excloents entre si. Si pagament amb descompte, renuncio a presentar al·legacions en defensa dels meus interessos, tot i que a posteriori em s'adoni que hi ha un error garrafal en la denúncia, o que no em trobava al lloc de la infracció, o que no era qui conduïa el vehicle, o que disposo el tiquet d'estacionament, entre altres circumstàncies. Per aquest motiu, és summament important, valorar bé la denúncia rebuda abans de llançar-se al pagament per les conseqüències que això suposa, ja que en cas de retirada de punts, des del moment de pagament, aquests seran detrets de forma gairebé immediata.

A més dels recursos en via administrativa, no cal perdre de vista la impugnació de multes en via judicial, on s'obtenen molt bons resultats d'anul·lació, conseqüència de la indefensió creada a l'interessat per l'arbitrària tramitació de l'expedient. En via judicial, actualment, les persones físiques resten exemptes del pagament de la taxa judicial, circumstància que abarateix els costos d'accés a la justícia.

En matèria de multes, acudir a un professional per a la tramitació de l'expedient és la millor solució, per a rebre un correcte assessorament de les opcions de defensa amb què es compta, així com dur a terme una òptima tramitació de l'expedient enfocada a la conseqüència de la anul·lació de la sanció. Algunes qüestions de caràcter formal al·legables, només són apreciables per professionals en la matèria.

Font de l'article
No he rebut la multa amb bonificació directament l’import íntegre
La manca de temps i el desconeixement del procés fan que la majoria de les persones no recorrin les seves multes, és més, la majoria d'elles decideixen pagar-les acollint-se al descompte del 50% i perdent el dret a presentar recurs, o, en el pitjor els casos, oblidar-les en un calaix confiant que mai més arribin. Tant en un com en un altre cas, l'interessat, perd totes les opcions de defensa, convertint-se bona part de les multes, en sancions fermes, i es procedirà a la immediata detracció de punts del carnet de conduir si la infracció els porta.

Veure l'arxiu adjunt 145

El primer que hem de tenir en compte, és que pel fet de rebre una notificació en forma de multa, no vol dir que hàgim infringit la legislació en matèria de Trànsit i Seguretat Viària, o almenys, que l'Administració ho hagi acreditat, i per això hàgim de respondre de la sanció que se'ns imposa. Tot i que és cert que els agents de l'autoritat gaudeixen de presumpció de veracitat, no és menys cert que a tot Administrat en el si d'un procediment sancionador li assisteix el dret a la Presumpció d'Innocència reconegut per l'article 24 de la Constitució Espanyola, motiu pel qual, és interessant la presentació d'al·legacions sol·licitant les proves que corroboren la comissió de la infracció imputada.

Les proves més habituals que són practicades en el si de la gestió de multes, són la ratificació de l'agent denunciant, la testifical d'aquest i del seu company, la prova fotogràfica presa del vehicle; o, els diferents certificats que acrediten el correcte funcionament dels mecanismes usats per a la formulació de denúncies (cinemòmetres, etilòmetres, semàfors?). La manca de qualsevol d'elles en la fase d'al·legacions, sempre que siguin procedents, consideren els jutges que causa indefensió a l'administrat acabant amb l'anul·lació de la sanció, la qual, queda sense efecte.

Però les proves no només les pot aportar l'Administració, ja que l'interessat també pot, i deu, aportar tots els elements de prova que consideri necessaris i estiguin al seu abast per desvirtuar la conducta infractora per la qual se li exigeix responsabilitat. Una vegada que rebem la denúncia, per la via que sigui (notificació a l'acte, notificació en domicili, publicació al BOE o mitjançant DEV), el termini per presentar al·legacions és de 20 dies naturals, el que vol dir que hem de comptar diumenges i festius, així com el mes d'agost.

Després de les al·legacions presentades, si l'Administració practica prova, pot ser que la remeti a l'interessat a qui li concedeix el termini de 15 dies per recórrer o directament notifiqui la resolució sancionadora, acte administratiu, on ja no es reconeixerà la possibilitat de pagament amb descompte i contra el qual es podrà presentar recurs en el termini d'un mes. Una cosa devem tenir molt clara: els recursos i al·legacions que circulen per internet no serveixen de res; el millor és deixar-se aconsellar per professionals que saben en cada moment el tipus d'al·legacions a presentar i les proves a sol·licitar.

El que pocs saben és que NO podem fer el pagament acollint-nos a la bonificació del 50% i presentar escrit d'al·legacions, atès que són accions excloents entre si. Si pagament amb descompte, renuncio a presentar al·legacions en defensa dels meus interessos, tot i que a posteriori em s'adoni que hi ha un error garrafal en la denúncia, o que no em trobava al lloc de la infracció, o que no era qui conduïa el vehicle, o que disposo el tiquet d'estacionament, entre altres circumstàncies. Per aquest motiu, és summament important, valorar bé la denúncia rebuda abans de llançar-se al pagament per les conseqüències que això suposa, ja que en cas de retirada de punts, des del moment de pagament, aquests seran detrets de forma gairebé immediata.

A més dels recursos en via administrativa, no cal perdre de vista la impugnació de multes en via judicial, on s'obtenen molt bons resultats d'anul·lació, conseqüència de la indefensió creada a l'interessat per l'arbitrària tramitació de l'expedient. En via judicial, actualment, les persones físiques resten exemptes del pagament de la taxa judicial, circumstància que abarateix els costos d'accés a la justícia.

En matèria de multes, acudir a un professional per a la tramitació de l'expedient és la millor solució, per a rebre un correcte assessorament de les opcions de defensa amb què es compta, així com dur a terme una òptima tramitació de l'expedient enfocada a la conseqüència de la anul·lació de la sanció. Algunes qüestions de caràcter formal al·legables, només són apreciables per professionals en la matèria.

Font de l'article
No he rebut la multa amb descompte, directament la íntegre. La meva assegurança que té servei de recursos, em diu que primer pagui tot i que tenim un mes de marge. M’aconselles pagar primer i després recòrrer? Gràcies
 
Serra

Serra

Residència habitual: Sobre Rodes
Rider
Editor Wiki
Premis
20
No he rebut la multa amb bonificació directament l’import íntegre

No he rebut la multa amb descompte, directament la íntegre. La meva assegurança que té servei de recursos, em diu que primer pagui tot i que tenim un mes de marge. M’aconselles pagar primer i després recòrrer? Gràcies
però normalment a la lletra menuda t'explica que si pagues abans tens descompte.
El que pot ser és que la teva multa sigui per una cosa considerada tan greu que no tinguis dret a descompte per pagar abans, pot ser això?
 

Natàlia

Convidat
però normalment a la lletra menuda t'explica que si pagues abans tens descompte.
El que pot ser és que la teva multa sigui per una cosa considerada tan greu que no tinguis dret a descompte per pagar abans, pot ser això?
No. Simplement és que correus funciona com li don la gana. No em trobarien a casa i no van deixar avís per a que passés per una oficina a recollir certificat.
La primera notificació “s’ha perdut” i rebo la segona sense el descompte.
El meu dubte és que el servei de recursos de la meva asseguradora em diu que pagui i després demanem la devolució. No entenc perquè primer no miren de reclamar. Hi ha un marge d’un mes per fer-ho. Si arriba la data i no han contestat doncs ja pago. Però no d’inici. No confio gaire en les devolucions de les administracions. Encara estic esperant una d’un assumpte molt diferent.
 
Serra

Serra

Residència habitual: Sobre Rodes
Rider
Editor Wiki
Premis
20
No. Simplement és que correus funciona com li don la gana. No em trobarien a casa i no van deixar avís per a que passés per una oficina a recollir certificat.
La primera notificació “s’ha perdut” i rebo la segona sense el descompte.
El meu dubte és que el servei de recursos de la meva asseguradora em diu que pagui i després demanem la devolució. No entenc perquè primer no miren de reclamar. Hi ha un marge d’un mes per fer-ho. Si arriba la data i no han contestat doncs ja pago. Però no d’inici. No confio gaire en les devolucions de les administracions. Encara estic esperant una d’un assumpte molt diferent.
La meva opinió és con la teva peròccrec que hauries de fet servir el servei jurídic que va fer servir en @Bascu per fer la consulta
 
Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
Premis
5
No. Simplement és que correus funciona com li don la gana. No em trobarien a casa i no van deixar avís per a que passés per una oficina a recollir certificat.
La primera notificació “s’ha perdut” i rebo la segona sense el descompte.
El meu dubte és que el servei de recursos de la meva asseguradora em diu que pagui i després demanem la devolució. No entenc perquè primer no miren de reclamar. Hi ha un marge d’un mes per fer-ho. Si arriba la data i no han contestat doncs ja pago. Però no d’inici. No confio gaire en les devolucions de les administracions. Encara estic esperant una d’un assumpte molt diferent.
Bones Natàlia! Nosaltres en aquesta comunitat oferim un servei jurídic especialitzat en trànsit que et pot realitzar assessorament gratuït per ser companya de motoristes.cat. Crea't un compte aqui al fòrum, que és totalment gratuït, i fes-li un truc, que segur que t'aclareix el tema.

Enllaç i vies de contacte:


Salut!
 

Natàlia

Convidat
Bones Natàlia! Nosaltres en aquesta comunitat oferim un servei jurídic especialitzat en trànsit que et pot realitzar assessorament gratuït per ser companya de motoristes.cat. Crea't un compte aqui al fòrum, que és totalment gratuït, i fes-li un truc, que segur que t'aclareix el tema.

Enllaç i vies de contacte:


Salut!
Moltes gràcies a tots
De moment tiro endavant amb el servei de la meva assegurança però em faré el perfil i ho tindré present. Salutacions. Gas
 
Fils similars
Autor Títol Fòrum Respostes Data
Xavi Canyo Com renteu la jaqueta de Cordura? Un Cafè Ràpid 16
motoxtrem.com Homologacion moto/ motoxtrem.com Taulell d'anuncis 0
perlanegraviajes Com es fa un tubarro!!! Mecànica i recopilatoris 0
com vinilar una moto???!!! Mecànica i recopilatoris 4
mami_en_moto Com dominar els exàmes pràctics del carnet A2? Un Cafè Ràpid 45
mami_en_moto Formació Com ens va anar la Formació 3.0 Formació 2
mami_en_moto Com vau arribar a ser motorista? Un Cafè Ràpid 24
Serra com porteu això del límit de 30km/h? Espai de debat 16
En Cesc Com renteu els guants? Espai de debat 18
Xavi Canyo No arrivaré pas com aquest home MotoVlogs propis 1
perlanegraviajes Com sobreviure a la calor amb moto MotoVlogs propis 0
Serra Veurem com Harley deixa de fer motos? Espai de debat 9
Dmotoneumaticos Negoci de Motociclisme Dmotoneumaticos.com Negocis motoristes del territori català 14
elbarbasenmoto Vídeos Com fer rodatge a la moto MotoVlogs propis 2
Non-stop Dubte Com porteu aquests dies confinats? Espai de debat 4
Eloi M'agrada aquesta foto per veure les proporcions, tant de l'autobus com del sidecar. Les nostres motos 0
Roger Eric Granado es defineix com a nou campió d’Europa de Moto2 Espai de debat 0
Roger Com va disórrer la Motovolta Pantans 2017? Rutes en moto 0
Roger Com actuar quan se't creuen animals a la carretera? Espai de debat 0
Roger Com actuar en cas d'accident? Espai de debat 0
Qim44 Vídeos Com aixecar la moto sense cavallet Mecànica i recopilatoris 5
Roger Consells Com us equipeu per anar amb moto a l'estiu? Espai de debat 25
Non-stop Guia-Tutorial Com adjuntar fotografies al fòrum? Espai de debat 0
Non-stop Vídeos Com fer-se ric viatjant en moto (Miquel Silvestre) Espai de debat 0
Non-stop Guia-Tutorial Com tensar la cadena correctament? Mecànica i recopilatoris 0
Qim44 Guia-Tutorial Com reduir el soroll del casc Espai de debat 0
Non-stop Vídeos Us heu trobat mai amb una situació com aquesta? Com reaccionaríeu? Espai de debat 7
Qim44 Consells Com anticipar-se als imprevistos quan vas amb moto Espai de debat 4
Roger Guia Com evitar accidents de trànsit durant les vacances? Espai de debat 1
Roger Guia-Tutorial Com actuar davant d'una emergència a la carretera Espai de debat 0
Non-stop Mecànica Com estalviar combustible? Mecànica i recopilatoris 2
Non-stop Guia-Tutorial Com netejar la cadena de la nostra moto? Mecànica i recopilatoris 0
Non-stop Dubte Com retirar protector de dipòsit sense malmetre la pintura? Espai de debat 4
Roger Vídeos Com entrar a les corbes Espai de debat 4
Bascu Notícia Precedent legal per recórrer multes per l'ús d'intercomunicadors Consultes legals 2
Roger Informació Organitza una ruta en moto o una trobada Rutes en moto 0
pepprats Formació Us recomano una lectura Formació 2
Serra Voleu veure una moto de veritat? Espai de debat 2
Serra Crònica Alps estiu 2021: somni d'una nit d'estiu Cròniques 11
mami_en_moto Ruta en moto Vull fer una ruta en moto !! Rutes en moto 12
Josep_Mototest Vídeos ?DESCOBREIX si la Honda X-ADV es una Moto o Scooter‼️ MotoVlogs propis 0
jordiTR63 Formació Crònica d'una jornada de Formació 3.0 Formació 0
Xavi Canyo Sense moto una temporada Suport entre companys 17
Mario G. Ruta en moto Qui voldría fer una sortida fins a Port Bou per la costa? Rutes en moto 11
AgustiCarmona Vídeos Consells a Futurs Motoviajeros Capítol #3: PLANIFICAR UNA RUTA MotoVlogs propis 3
Serra Ruta en moto Alps estiu 2021: somni d'una nit d'estiu? Rutes en moto 74
Adrià Em presento Començat amb una 125cc des de Molins de Rei Presentacions 14
Ray Fields Rider Tram UNA CARRETERA PROP DE BARNA? Trams 11
Josep_Mototest Vídeos Nova PROVA d’una preciosa Cafe-racer‼️ MotoVlogs propis 0
Non-stop Notícia Alt Urgell i Andorra formen una unitat comarcal per la mobilitat a partir de dilluns Espai de debat 2

Fils similars

A dalt