• Motorista convidat, necessitem tot el suport possible per endurir les penes per homicidis imprudents a les nostres carreteres. El motorista JOSEP BOAN ROSANE va perdre la vida per culpa d'un conductor de cotxe que circulava a 130 km/h en una comarcal sense voral, en que havia de circular com a màxim a 70 km/h.

    El conductor d'aquest cotxe, després de l'accident va passar una revisió mèdica i va tornar cap a casa. 15 dies després de l'accident publicava una foto a Instagram alçant el polze, mentre presumia d'una segona oportunitat que, segons ell, li oferia la vida.

    Més info fent clic aquí.

Xav2

Xav2

Rodant
15 Nov 2015
32
15
La manca de temps i el desconeixement del procés fan que la majoria de les persones no recorrin les seves multes, és més, la majoria d'elles decideixen pagar-les acollint-se al descompte del 50% i perdent el dret a presentar recurs, o, en el pitjor els casos, oblidar-les en un calaix confiant que mai més arribin. Tant en un com en un altre cas, l'interessat, perd totes les opcions de defensa, convertint-se bona part de les multes, en sancions fermes, i es procedirà a la immediata detracció de punts del carnet de conduir si la infracció els porta.

Multaxiclet


El primer que hem de tenir en compte, és que pel fet de rebre una notificació en forma de multa, no vol dir que hàgim infringit la legislació en matèria de Trànsit i Seguretat Viària, o almenys, que l'Administració ho hagi acreditat, i per això hàgim de respondre de la sanció que se'ns imposa. Tot i que és cert que els agents de l'autoritat gaudeixen de presumpció de veracitat, no és menys cert que a tot Administrat en el si d'un procediment sancionador li assisteix el dret a la Presumpció d'Innocència reconegut per l'article 24 de la Constitució Espanyola, motiu pel qual, és interessant la presentació d'al·legacions sol·licitant les proves que corroboren la comissió de la infracció imputada.

Les proves més habituals que són practicades en el si de la gestió de multes, són la ratificació de l'agent denunciant, la testifical d'aquest i del seu company, la prova fotogràfica presa del vehicle; o, els diferents certificats que acrediten el correcte funcionament dels mecanismes usats per a la formulació de denúncies (cinemòmetres, etilòmetres, semàfors?). La manca de qualsevol d'elles en la fase d'al·legacions, sempre que siguin procedents, consideren els jutges que causa indefensió a l'administrat acabant amb l'anul·lació de la sanció, la qual, queda sense efecte.

Però les proves no només les pot aportar l'Administració, ja que l'interessat també pot, i deu, aportar tots els elements de prova que consideri necessaris i estiguin al seu abast per desvirtuar la conducta infractora per la qual se li exigeix responsabilitat. Una vegada que rebem la denúncia, per la via que sigui (notificació a l'acte, notificació en domicili, publicació al BOE o mitjançant DEV), el termini per presentar al·legacions és de 20 dies naturals, el que vol dir que hem de comptar diumenges i festius, així com el mes d'agost.

Després de les al·legacions presentades, si l'Administració practica prova, pot ser que la remeti a l'interessat a qui li concedeix el termini de 15 dies per recórrer o directament notifiqui la resolució sancionadora, acte administratiu, on ja no es reconeixerà la possibilitat de pagament amb descompte i contra el qual es podrà presentar recurs en el termini d'un mes. Una cosa devem tenir molt clara: els recursos i al·legacions que circulen per internet no serveixen de res; el millor és deixar-se aconsellar per professionals que saben en cada moment el tipus d'al·legacions a presentar i les proves a sol·licitar.

El que pocs saben és que NO podem fer el pagament acollint-nos a la bonificació del 50% i presentar escrit d'al·legacions, atès que són accions excloents entre si. Si pagament amb descompte, renuncio a presentar al·legacions en defensa dels meus interessos, tot i que a posteriori em s'adoni que hi ha un error garrafal en la denúncia, o que no em trobava al lloc de la infracció, o que no era qui conduïa el vehicle, o que disposo el tiquet d'estacionament, entre altres circumstàncies. Per aquest motiu, és summament important, valorar bé la denúncia rebuda abans de llançar-se al pagament per les conseqüències que això suposa, ja que en cas de retirada de punts, des del moment de pagament, aquests seran detrets de forma gairebé immediata.

A més dels recursos en via administrativa, no cal perdre de vista la impugnació de multes en via judicial, on s'obtenen molt bons resultats d'anul·lació, conseqüència de la indefensió creada a l'interessat per l'arbitrària tramitació de l'expedient. En via judicial, actualment, les persones físiques resten exemptes del pagament de la taxa judicial, circumstància que abarateix els costos d'accés a la justícia.

En matèria de multes, acudir a un professional per a la tramitació de l'expedient és la millor solució, per a rebre un correcte assessorament de les opcions de defensa amb què es compta, així com dur a terme una òptima tramitació de l'expedient enfocada a la conseqüència de la anul·lació de la sanció. Algunes qüestions de caràcter formal al·legables, només són apreciables per professionals en la matèria.

Font de l'article
 
P

Pep Oncins

Convidat
He rebut una multa dient que no respectava la distància de 1.5 m fora de poblat
No hi ha fotos, només la declaració del policia que s'ha retificat després de presentar les al.legacions

He de pagar o puc fer alguna cosa més?
 
  • Like
Reaccions: Pep Aràgo
Roger X-ADV

Roger X-ADV

Residència habitual: Sobre Rodes
Editor Wiki
18 Oct 2015
1.240
2.183
Premis
10
Moto
Honda X-ADV
He rebut una multa dient que no respectava la distància de 1.5 m fora de poblat
No hi ha fotos, només la declaració del policia que s'ha retificat després de presentar les al.legacions

He de pagar o puc fer alguna cosa més?
En principi l'al·legació que t'han ratificat, és el mecanisme que tens tu per reclamar que creus que no és justa la sanció rebuda, comentant el perquè. Al no acceptar la policia el teu raonament i donar per vàlid el seu, entenc que has de pagar la denúncia perquè la reclamació que preveu el sistema ja l'has exercit, i imagino que no tens cap element de prova que demostri la teva postura vers la que defensen els agents, els quals tenen presumpció de veracitat sobre el relat dels fets.

Amb tot, prova de consultar un advocat especialista en trànsit, a veure que diu!
 
  • Like
Reaccions: Pep Aràgo
P

Pep Oncins

Convidat
En principi l'al·legació que t'han ratificat, és el mecanisme que tens tu per reclamar que creus que no és justa la sanció rebuda, comentant el perquè. Al no acceptar la policia el teu raonament i donar per vàlid el seu, entenc que has de pagar la denúncia perquè la reclamació que preveu el sistema ja l'has exercit, i imagino que no tens cap element de prova que demostri la teva postura vers la que defensen els agents, els quals tenen presumpció de veracitat sobre el relat dels fets.

Amb tot, prova de consultar un advocat especialista en trànsit, a veure que diu!
Gràcies!
Hauré de portar la GOPRO sempre encesa :)
 
N

Natàlia

Convidat
La manca de temps i el desconeixement del procés fan que la majoria de les persones no recorrin les seves multes, és més, la majoria d'elles decideixen pagar-les acollint-se al descompte del 50% i perdent el dret a presentar recurs, o, en el pitjor els casos, oblidar-les en un calaix confiant que mai més arribin. Tant en un com en un altre cas, l'interessat, perd totes les opcions de defensa, convertint-se bona part de les multes, en sancions fermes, i es procedirà a la immediata detracció de punts del carnet de conduir si la infracció els porta.

Veure l'arxiu adjunt 145

El primer que hem de tenir en compte, és que pel fet de rebre una notificació en forma de multa, no vol dir que hàgim infringit la legislació en matèria de Trànsit i Seguretat Viària, o almenys, que l'Administració ho hagi acreditat, i per això hàgim de respondre de la sanció que se'ns imposa. Tot i que és cert que els agents de l'autoritat gaudeixen de presumpció de veracitat, no és menys cert que a tot Administrat en el si d'un procediment sancionador li assisteix el dret a la Presumpció d'Innocència reconegut per l'article 24 de la Constitució Espanyola, motiu pel qual, és interessant la presentació d'al·legacions sol·licitant les proves que corroboren la comissió de la infracció imputada.

Les proves més habituals que són practicades en el si de la gestió de multes, són la ratificació de l'agent denunciant, la testifical d'aquest i del seu company, la prova fotogràfica presa del vehicle; o, els diferents certificats que acrediten el correcte funcionament dels mecanismes usats per a la formulació de denúncies (cinemòmetres, etilòmetres, semàfors?). La manca de qualsevol d'elles en la fase d'al·legacions, sempre que siguin procedents, consideren els jutges que causa indefensió a l'administrat acabant amb l'anul·lació de la sanció, la qual, queda sense efecte.

Però les proves no només les pot aportar l'Administració, ja que l'interessat també pot, i deu, aportar tots els elements de prova que consideri necessaris i estiguin al seu abast per desvirtuar la conducta infractora per la qual se li exigeix responsabilitat. Una vegada que rebem la denúncia, per la via que sigui (notificació a l'acte, notificació en domicili, publicació al BOE o mitjançant DEV), el termini per presentar al·legacions és de 20 dies naturals, el que vol dir que hem de comptar diumenges i festius, així com el mes d'agost.

Després de les al·legacions presentades, si l'Administració practica prova, pot ser que la remeti a l'interessat a qui li concedeix el termini de 15 dies per recórrer o directament notifiqui la resolució sancionadora, acte administratiu, on ja no es reconeixerà la possibilitat de pagament amb descompte i contra el qual es podrà presentar recurs en el termini d'un mes. Una cosa devem tenir molt clara: els recursos i al·legacions que circulen per internet no serveixen de res; el millor és deixar-se aconsellar per professionals que saben en cada moment el tipus d'al·legacions a presentar i les proves a sol·licitar.

El que pocs saben és que NO podem fer el pagament acollint-nos a la bonificació del 50% i presentar escrit d'al·legacions, atès que són accions excloents entre si. Si pagament amb descompte, renuncio a presentar al·legacions en defensa dels meus interessos, tot i que a posteriori em s'adoni que hi ha un error garrafal en la denúncia, o que no em trobava al lloc de la infracció, o que no era qui conduïa el vehicle, o que disposo el tiquet d'estacionament, entre altres circumstàncies. Per aquest motiu, és summament important, valorar bé la denúncia rebuda abans de llançar-se al pagament per les conseqüències que això suposa, ja que en cas de retirada de punts, des del moment de pagament, aquests seran detrets de forma gairebé immediata.

A més dels recursos en via administrativa, no cal perdre de vista la impugnació de multes en via judicial, on s'obtenen molt bons resultats d'anul·lació, conseqüència de la indefensió creada a l'interessat per l'arbitrària tramitació de l'expedient. En via judicial, actualment, les persones físiques resten exemptes del pagament de la taxa judicial, circumstància que abarateix els costos d'accés a la justícia.

En matèria de multes, acudir a un professional per a la tramitació de l'expedient és la millor solució, per a rebre un correcte assessorament de les opcions de defensa amb què es compta, així com dur a terme una òptima tramitació de l'expedient enfocada a la conseqüència de la anul·lació de la sanció. Algunes qüestions de caràcter formal al·legables, només són apreciables per professionals en la matèria.

Font de l'article
No he rebut la multa amb bonificació directament l’import íntegre
La manca de temps i el desconeixement del procés fan que la majoria de les persones no recorrin les seves multes, és més, la majoria d'elles decideixen pagar-les acollint-se al descompte del 50% i perdent el dret a presentar recurs, o, en el pitjor els casos, oblidar-les en un calaix confiant que mai més arribin. Tant en un com en un altre cas, l'interessat, perd totes les opcions de defensa, convertint-se bona part de les multes, en sancions fermes, i es procedirà a la immediata detracció de punts del carnet de conduir si la infracció els porta.

Veure l'arxiu adjunt 145

El primer que hem de tenir en compte, és que pel fet de rebre una notificació en forma de multa, no vol dir que hàgim infringit la legislació en matèria de Trànsit i Seguretat Viària, o almenys, que l'Administració ho hagi acreditat, i per això hàgim de respondre de la sanció que se'ns imposa. Tot i que és cert que els agents de l'autoritat gaudeixen de presumpció de veracitat, no és menys cert que a tot Administrat en el si d'un procediment sancionador li assisteix el dret a la Presumpció d'Innocència reconegut per l'article 24 de la Constitució Espanyola, motiu pel qual, és interessant la presentació d'al·legacions sol·licitant les proves que corroboren la comissió de la infracció imputada.

Les proves més habituals que són practicades en el si de la gestió de multes, són la ratificació de l'agent denunciant, la testifical d'aquest i del seu company, la prova fotogràfica presa del vehicle; o, els diferents certificats que acrediten el correcte funcionament dels mecanismes usats per a la formulació de denúncies (cinemòmetres, etilòmetres, semàfors?). La manca de qualsevol d'elles en la fase d'al·legacions, sempre que siguin procedents, consideren els jutges que causa indefensió a l'administrat acabant amb l'anul·lació de la sanció, la qual, queda sense efecte.

Però les proves no només les pot aportar l'Administració, ja que l'interessat també pot, i deu, aportar tots els elements de prova que consideri necessaris i estiguin al seu abast per desvirtuar la conducta infractora per la qual se li exigeix responsabilitat. Una vegada que rebem la denúncia, per la via que sigui (notificació a l'acte, notificació en domicili, publicació al BOE o mitjançant DEV), el termini per presentar al·legacions és de 20 dies naturals, el que vol dir que hem de comptar diumenges i festius, així com el mes d'agost.

Després de les al·legacions presentades, si l'Administració practica prova, pot ser que la remeti a l'interessat a qui li concedeix el termini de 15 dies per recórrer o directament notifiqui la resolució sancionadora, acte administratiu, on ja no es reconeixerà la possibilitat de pagament amb descompte i contra el qual es podrà presentar recurs en el termini d'un mes. Una cosa devem tenir molt clara: els recursos i al·legacions que circulen per internet no serveixen de res; el millor és deixar-se aconsellar per professionals que saben en cada moment el tipus d'al·legacions a presentar i les proves a sol·licitar.

El que pocs saben és que NO podem fer el pagament acollint-nos a la bonificació del 50% i presentar escrit d'al·legacions, atès que són accions excloents entre si. Si pagament amb descompte, renuncio a presentar al·legacions en defensa dels meus interessos, tot i que a posteriori em s'adoni que hi ha un error garrafal en la denúncia, o que no em trobava al lloc de la infracció, o que no era qui conduïa el vehicle, o que disposo el tiquet d'estacionament, entre altres circumstàncies. Per aquest motiu, és summament important, valorar bé la denúncia rebuda abans de llançar-se al pagament per les conseqüències que això suposa, ja que en cas de retirada de punts, des del moment de pagament, aquests seran detrets de forma gairebé immediata.

A més dels recursos en via administrativa, no cal perdre de vista la impugnació de multes en via judicial, on s'obtenen molt bons resultats d'anul·lació, conseqüència de la indefensió creada a l'interessat per l'arbitrària tramitació de l'expedient. En via judicial, actualment, les persones físiques resten exemptes del pagament de la taxa judicial, circumstància que abarateix els costos d'accés a la justícia.

En matèria de multes, acudir a un professional per a la tramitació de l'expedient és la millor solució, per a rebre un correcte assessorament de les opcions de defensa amb què es compta, així com dur a terme una òptima tramitació de l'expedient enfocada a la conseqüència de la anul·lació de la sanció. Algunes qüestions de caràcter formal al·legables, només són apreciables per professionals en la matèria.

Font de l'article
No he rebut la multa amb descompte, directament la íntegre. La meva assegurança que té servei de recursos, em diu que primer pagui tot i que tenim un mes de marge. M’aconselles pagar primer i després recòrrer? Gràcies
 
  • Like
Reaccions: Pep Aràgo
Serra

Serra

Residència habitual: Sobre Rodes
Rider
Editor Wiki
22 Feb 2020
1.598
2.745
Premis
20
Província de Girona
Moto
Moto Guzzi V85TT Travel 2020
No he rebut la multa amb bonificació directament l’import íntegre

No he rebut la multa amb descompte, directament la íntegre. La meva assegurança que té servei de recursos, em diu que primer pagui tot i que tenim un mes de marge. M’aconselles pagar primer i després recòrrer? Gràcies
però normalment a la lletra menuda t'explica que si pagues abans tens descompte.
El que pot ser és que la teva multa sigui per una cosa considerada tan greu que no tinguis dret a descompte per pagar abans, pot ser això?
 
  • Like
Reaccions: Pep Aràgo
N

Natàlia

Convidat
però normalment a la lletra menuda t'explica que si pagues abans tens descompte.
El que pot ser és que la teva multa sigui per una cosa considerada tan greu que no tinguis dret a descompte per pagar abans, pot ser això?
No. Simplement és que correus funciona com li don la gana. No em trobarien a casa i no van deixar avís per a que passés per una oficina a recollir certificat.
La primera notificació “s’ha perdut” i rebo la segona sense el descompte.
El meu dubte és que el servei de recursos de la meva asseguradora em diu que pagui i després demanem la devolució. No entenc perquè primer no miren de reclamar. Hi ha un marge d’un mes per fer-ho. Si arriba la data i no han contestat doncs ja pago. Però no d’inici. No confio gaire en les devolucions de les administracions. Encara estic esperant una d’un assumpte molt diferent.
 
Serra

Serra

Residència habitual: Sobre Rodes
Rider
Editor Wiki
22 Feb 2020
1.598
2.745
Premis
20
Província de Girona
Moto
Moto Guzzi V85TT Travel 2020
No. Simplement és que correus funciona com li don la gana. No em trobarien a casa i no van deixar avís per a que passés per una oficina a recollir certificat.
La primera notificació “s’ha perdut” i rebo la segona sense el descompte.
El meu dubte és que el servei de recursos de la meva asseguradora em diu que pagui i després demanem la devolució. No entenc perquè primer no miren de reclamar. Hi ha un marge d’un mes per fer-ho. Si arriba la data i no han contestat doncs ja pago. Però no d’inici. No confio gaire en les devolucions de les administracions. Encara estic esperant una d’un assumpte molt diferent.
La meva opinió és con la teva peròccrec que hauries de fet servir el servei jurídic que va fer servir en @Bascu per fer la consulta
 
Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
16 Oct 2015
1.308
2.664
Premis
5
No. Simplement és que correus funciona com li don la gana. No em trobarien a casa i no van deixar avís per a que passés per una oficina a recollir certificat.
La primera notificació “s’ha perdut” i rebo la segona sense el descompte.
El meu dubte és que el servei de recursos de la meva asseguradora em diu que pagui i després demanem la devolució. No entenc perquè primer no miren de reclamar. Hi ha un marge d’un mes per fer-ho. Si arriba la data i no han contestat doncs ja pago. Però no d’inici. No confio gaire en les devolucions de les administracions. Encara estic esperant una d’un assumpte molt diferent.
Bones Natàlia! Nosaltres en aquesta comunitat oferim un servei jurídic especialitzat en trànsit que et pot realitzar assessorament gratuït per ser companya de motoristes.cat. Crea't un compte aqui al fòrum, que és totalment gratuït, i fes-li un truc, que segur que t'aclareix el tema.

Enllaç i vies de contacte:


Salut!
 
  • Like
Reaccions: Pep Aràgo
N

Natàlia

Convidat
Bones Natàlia! Nosaltres en aquesta comunitat oferim un servei jurídic especialitzat en trànsit que et pot realitzar assessorament gratuït per ser companya de motoristes.cat. Crea't un compte aqui al fòrum, que és totalment gratuït, i fes-li un truc, que segur que t'aclareix el tema.

Enllaç i vies de contacte:


Salut!
Moltes gràcies a tots
De moment tiro endavant amb el servei de la meva assegurança però em faré el perfil i ho tindré present. Salutacions. Gas
 
Fils similars
Autor Títol Fòrum Respostes Data
Roger X-ADV Dubte Com rentar l'interior del casc? Un Cafè Ràpid 9
Xavi Canyo Com renteu la jaqueta de Cordura? Un Cafè Ràpid 23
motoxtrem.com Homologacion moto/ motoxtrem.com Taulell d'anuncis 0
perlanegraviajes Com es fa un tubarro!!! Mecànica de motos i recopilatoris 0
F com vinilar una moto???!!! Mecànica de motos i recopilatoris 4
mami_en_moto Com dominar els exàmes pràctics del carnet A2? Un Cafè Ràpid 45
mami_en_moto Formació Com ens va anar la Formació 3.0 Formació motorista 2
mami_en_moto Com vau arribar a ser motorista? Un Cafè Ràpid 24
Serra com porteu això del límit de 30km/h? Espai de debat 16
En Cesc Com renteu els guants? Espai de debat 18
Xavi Canyo No arrivaré pas com aquest home MotoVlogs propis 1
perlanegraviajes Com sobreviure a la calor amb moto MotoVlogs propis 0
Serra Veurem com Harley deixa de fer motos? Espai de debat 9
Dmotoneumaticos Negoci de Motociclisme Dmotoneumaticos.com Negocis motoristes del territori català 14
elbarbasenmoto Vídeos Com fer rodatge a la moto MotoVlogs propis 2
Roger X-ADV Dubte Com porteu aquests dies confinats? Espai de debat 4
Eloi M'agrada aquesta foto per veure les proporcions, tant de l'autobus com del sidecar. Les nostres motos 0
Roger Eric Granado es defineix com a nou campió d’Europa de Moto2 Espai de debat 0
Roger Com va disórrer la Motovolta Pantans 2017? Rutes en moto 0
Roger Com actuar quan se't creuen animals a la carretera? Espai de debat 0
Roger Com actuar en cas d'accident? Espai de debat 0
Qim44 Vídeos Com aixecar la moto sense cavallet Mecànica de motos i recopilatoris 5
Roger Consells Com us equipeu per anar amb moto a l'estiu? Espai de debat 25
Roger X-ADV Guia-Tutorial Com adjuntar fotografies al fòrum? Espai de debat 0
Roger X-ADV Vídeos Com fer-se ric viatjant en moto (Miquel Silvestre) Espai de debat 0
Roger X-ADV Guia-Tutorial Com tensar la cadena correctament? Mecànica de motos i recopilatoris 0
Qim44 Guia-Tutorial Com reduir el soroll del casc Espai de debat 0
Roger X-ADV Vídeos Us heu trobat mai amb una situació com aquesta? Com reaccionaríeu? Espai de debat 7
Qim44 Consells Com anticipar-se als imprevistos quan vas amb moto Espai de debat 4
Roger Guia Com evitar accidents de trànsit durant les vacances? Espai de debat 1
Roger Guia-Tutorial Com actuar davant d'una emergència a la carretera Espai de debat 0
Roger X-ADV Mecànica Com estalviar combustible? Mecànica de motos i recopilatoris 2
Roger X-ADV Guia-Tutorial Com netejar la cadena de la nostra moto? Mecànica de motos i recopilatoris 0
Roger X-ADV Dubte Com retirar protector de dipòsit sense malmetre la pintura? Espai de debat 4
Roger Vídeos Com entrar a les corbes Espai de debat 4
Bascu Notícia Precedent legal per recórrer multes per l'ús d'intercomunicadors Consultes legals 2
AgustiCarmona Vídeos Comparteixo amb vosaltres una entrevista que van fer-me MotoVlogs propis 0
X04N Esdeveniment En RayFieldsRider em fa una entrevista a YouTube!!! MotoExplora 8
arnausalce Crònica Ruta de la seda a lloms d'una Honda CB500X Cròniques sobre motociclisme 4
Ramon "Fosfi" S'apropa una tempesta perfecta (al garatge) Les nostres motos 32
Grizzlybeard Ruta en moto A Mandello del Lario amb una MG V7 Rutes en moto 9
Edu Crispi Una bona assegurança per moto? Consultes legals 9
AgustiCarmona Vídeos Caiguda al Marroc. Una lliçó de vida Cròniques sobre motociclisme 5
Roger Informació Organitza una ruta en moto o una trobada Rutes en moto 0
pepprats Formació Us recomano una lectura Formació motorista 2
Serra Voleu veure una moto de veritat? Espai de debat 2
Serra Crònica Alps estiu 2021: somni d'una nit d'estiu Cròniques sobre motociclisme 11
mami_en_moto Ruta en moto Vull fer una ruta en moto !! Rutes en moto 12
Josep_Mototest Vídeos ?DESCOBREIX si la Honda X-ADV es una Moto o Scooter‼️ MotoVlogs propis 0
jordiTR63 Formació Crònica d'una jornada de Formació 3.0 Formació motorista 0

Fils similars