• Motorista convidat, necessitem tot el suport possible per endurir les penes per homicidis imprudents a les nostres carreteres. El motorista JOSEP BOAN ROSANE va perdre la vida per culpa d'un conductor de cotxe que circulava a 130 km/h en una comarcal sense voral, en que havia de circular com a màxim a 70 km/h.

    El conductor d'aquest cotxe, després de l'accident va passar una revisió mèdica i va tornar cap a casa. 15 dies després de l'accident publicava una foto a Instagram alçant el polze, mentre presumia d'una segona oportunitat que, segons ell, li oferia la vida.

    Més info fent clic aquí.

Concurs / Sorteig Sorteig d'Instagram de Dues Nits d'Hotel

Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
16 Oct 2015
1.337
2.722
Premis
5
Bon dia companys! Gràcies al nostre company @Edmond iniciem aquest sorteig de dues nits al seu Hotel Rosa Nautica. El sorteig és a la xarxa social Instagram, i com no pot ser d'una altra manera esperem que hi participeu i us pugueu endur el premi.

Molta sort!!
---
 
Última edició:
Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
16 Oct 2015
1.337
2.722
Premis
5
Bases legals del Sorteig

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ al sorteig

(Sorteig a Instagram)

1.-ENTITAT ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

La pàgina web Motoristes.cat organitza el sorteig (d’ara en endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional i internacional, a desenvolupar a través d’Internet. La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de la marca.

2.-Data d’inici i data de fi

La Promoció s’iniciarà el dia 24/07/2021 a les 10:40 h, i finalitzarà el dia 01/08/2021 a les 23:59h.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I/ MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

- Podran participar aquelles persones que siguin majors de 18 anys.

- Només podran participar aquells participants que siguin titulars d'un compte d’Instagram.

- Els participants han de seguir les pàgines @rosanauticahotel i @motoristes.cat a la xarxa social Instagram, etiquetar una persona a els comentaris de la mateixa publicació i donar like a la publicació.

- Els participants NOMÉS podran participar amb 1 ÚNIC perfil d'Instagram. Si és detecta que un participant participa amb diversos Perfils d'Instagram serà desqualificat.

- Tot i que els Participants escriguin diversos comentaris en una mateixa publicació, només participaran amb una única participació en el sorteig aleatori.

- L'aplicació acumularà mencions d'1 MATEIX Participant encara que estigui en comentaris diversos. Per tant, tot i que es pugui comentar més d'una vegada, només se'n tindrà un en compte de cara a la realització del sorteig.

.4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà a el guanyador per mitjà de la plataforma App-Sorteos (Sortea2 ha desactivat els sorteigs d'Instagram) de manera aleatòria. El guanyador serà comunicat durant les 24 h següents a la realització del sorteig a través dels Perfils socials de la marca i mitjançant Missatge privat a la mateixa xarxa social. Si no es rep Resposta del guanyador en un termini de 48 hores, és procedirà a realitzar un altre sorteig, i així successivament fins que el guanyador respongui l nostre missatge. El premi consistirà en:

- Dues nits d’hotel a l’Hotel Rosa Nautica de Malgrat de Mar

El premi es podrà gaudir principi en les dates preferides pel guanyador, tot i que pel que fa al mes d’agost, serà segons la disponibilitat de l’Hotel Rosa Nàutica, degut a que després d’aquesta mala època pel sector per causa de la Covid-19, volem respectar aquest període de màxima afluència. A més, el premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi quedaran subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol participant incompleix amb els requisits exigits a les bases, o les dades proporcionades per participar-hi no són vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclosa de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants. La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d'Instagram ni les Condicions d'ús d'Instagram.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi.

8.- PROTECCIÓ DE DATES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d'aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament de el premi. L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a coordinador@motoristes.cat adjuntant còpia d'un document d’identificació.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció. El sol fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d'aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants.
 
Última edició:
  • M'agrada
Reaccions: Edmond
Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
16 Oct 2015
1.337
2.722
Premis
5
Bon dia! Publiquem els resultats i els videos de prova al respecte de la realització del Sorteig. S'ha donat el cas que el guanyador titular no havia complert amb el punt 5 dels requisits que constaven a les bases de la promoció, que consistia amb seguir als dos comptes d'instagram (al de @motoristes.cat i al de @rosanauticahotel), raó per la qual, a fi de fer valer el respecte per la resta de participants que sí que ho han fet i donar compliment a les bases d'aquesta promoció, es defineix com a guanyadora la persona que ha sortit com a guanyadora suplent del sorteig, a través de la mateixa app de app-sorteos.com.

La persona guanyadora del sorteig és la titular del compte d'Instagram @jordinna72! Moltes gràcies per l'interès i per participar. D'aquí una estona contactarem amb tu per Instagram, i tens 48 h per contestar-nos. De no ser així, es procediria a la realització d'un altre sorteig, d'acord amb les bases publicades en aquest fil.

Moltes gràcies a l' @Edmond per la possibilitat de celebrar el sorteig ?

Videos provatoris

Sorteig
LikesFollows Jordina

Follows Gllm
Codi del Sorteig a app-sorteados.com: O8LYD2 (Verificable aquí)
 
  • M'agrada
Reaccions: Nikokaos i Serra

Fils similars