Roadbook

De Wiki del Motociclisme
Salta a la navegació Salta a la cerca
Imatge d'un roadbook. S'hi aprecien les tres columnes que s'expliquen en aquesta pàgina.

Introducció

Un roadbook (un anglicisme molt popular, que en català es pot dir "llibre de ruta") és una guia per navegar amb un vehicle (cotxe o moto) una determinada ruta, des del seu inici fins al seu final, per mitjà de vinyetes seqüencials, que faciliten totes les indicacions per poder seguir la ruta completament.

A diferència de les rutes navegables per mitjà de mapes en pantalla amb dispositius GPS específics o genèrics (smartphones amb aplicació de navegació), no es pot visualitzar la ruta prèviament, sinó que es va descobrint a mesura que es realitza. Aquest és el veritable encant d'aquest tipus de navegació.

Una altra diferència important és que s'obliga a fer complet cada tram de la ruta, sense l'opció de retallar amb cap drecera o alternativa, perquè es desconeix prèviament per on transita la ruta, i l'única manera de fer el tram és de vinyeta a vinyeta seqüencialment. De fet, si es detecta que no quadra la ruta que s'està fent amb el roadbook, cal retrocedir fins a l'anterior vinyeta correcta per interpretar-la correctament i així poder continuar el tram de la ruta.

Format i contingut

Exemple de vinyetes
FIA Lexicon 2022
RoadBook de Rally-Navigator

El format clàssic, i avui dia encara principal, és el paper. Pels cotxes es fa en format de llibreta que llegeix i interpreta el copilot. Per a les motocicletes és en format rotllo de paper, que llegeix i interpreta el mateix pilot. El rotllo de paper s'introdueix en una capsa que permet fer rodar el rotllo per mitjà d'uns rodets que porta la capsa, o bé, en els models de capses més avançades, per comandament elèctric en la pinya esquerra, per tal d'anar avançant les vinyetes a mesura que es naveguen. Cada vinyeta (fila), generalment es compon de tres elements (columnes): punt quilomètric, pictograma i observacions.

El punt quilomètric és la distància recorreguda des de l'inici de la ruta, o des de l'anterior posada a zero; quan les rutes són llargues, s'acostuma a reiniciar el comptaquilòmetres per tal de no fer servir punts quilomètrics molt grans i facilitar-ne l'ús. Això s'indica en les observacions d'una determinada vinyeta. De vegades, quan es fan reinicis del comptaquilòmetres, s'indica també com a informació addicional l'acumulat de quilòmetres comptats de tota la ruta. És habitual també indicar en aquesta columna el número de la vinyeta en cas de no indicar-se en una petita columna prèvia.

El pictograma és una indicació gràfica amb símbols fàcilment interpretables per seguir la ruta (girs de la direcció d'avenç), o bé, una referència de l'entorn per poder confirmar que la ruta que s'està realitzant és la correcta. Per exemple, la indicació en un punt quilomètric determinat que hi ha una ermita a l'esquerra i cal continuar recte per la pista principal.

En les observacions s'hi fa constar informació complementària d'interès pel pilot. Generalment, es fan servir acrònims i abreviatures, que es faciliten com a llegenda per part de l'organització, però que acostumen a ser força estàndards (http://www.bajaaragon.com/wp-content/uploads/2019/07/2020-Roadbook-Lexicon.pdf). Per exemple: FMP o SPP (seguir pista principal), R (dreta), L (esquerra), CLP (colapsat), VG (vegetació), -!- (perill). Allà també s'informa dels punts de pas (waypoints en anglès), d'avisos de seguretat, canvis de tipus de terreny (sorrenc, grava, fang, etc.), de benzineres i serveis, etc. o altres informacions que l'organitzador de la ruta estima adients.

Cal tenir present que per fer servir els roadbooks és molt necessari complementar-los amb comptaquilòmetres (roadmeter en anglès) a banda del que incorpora el vehicle, perquè aquests generalment només compten per quilòmetres sencers (sense decimals) i únicament permeten reiniciar-los a zero. Però per a la navegació amb roadbook també és necessari disposar almenys d'un decimal (còmput cada 100 metres) i poder modificar el comptador no només a zero, sinó a qualsevol altre valor per anar ajustant-lo al quilometratge del roadbook. Aquesta acció de modificar el comptador quilomètric s'anomena recalatge. A més a més, si la ruta és camp a través, també cal disposar d'indicació de brúixola en graus, i els vehicles, si en porten, està limitada només a 4 o 8 valors discrets (N, NE, E, etc.). Aquest dispositiu addicional pot ser específic, o bé, a través d'un smartphone amb una aplicació específica de comptaquilòmetres (roadmeter).

Des de 2020, també s'ha començat a fer servir el format digital pel roadbook, que substitueix les llibretes o rotllos de paper per taules digitals amb aplicacions específiques que emulen el roadbook tradicional, com per exemple Rally Navigator (https://www.rallynavigator.com/) o Rabbit Rally (https://www.rabbitrally.com). Aquests dispositius ja inclouen dins el propi roadbook digital el comptaquilòmetres amb decimals i la brúixola en graus.

Usos

El roadbook es pot fer servir lliurement per realitzar rutes dissenyades amb aquest sistema. Hi ha empreses especialitzades que els comercialitzen per poder fer determinades rutes molt interessants, tant esportives com turístiques, a través d'aquest tipus de navegació, com per exemple Vector Note (https://vectornote.com/) o Catalunya Roadbook (https://www.catalunyaroadbook.cat/), les quals també comercialitzen les capses per portar el roadbook. Com a només fabricant, també tenim a Catalunya l'startup OpenLand (https://www.openlandroadbooks.com/) que dissenya, fabrica i comercialitza dispositius d'alumini.

Roadbook-moto.jpg

Però el seu ús més intens és en els ral·lis (pistes asfaltades i/o de terra), els raids (ral·lis per tot terreny) o determinades rutes moto-turístiques organitzades (sense trams cronometrats). Tots aquests esdeveniments es fan per carreteres i/o pistes convencionals obertes al tràfic i respectant les normes de circulació, tret dels trams cronometrats dels ral·lis (pels quals es tanca la circulació al tràfic) i els de fora de pista dels raids.

Aquests esdeveniments, que són d'un dia o més, organitzen la ruta en diversos trams. I per a cada tram, hi ha diversos punts de pas, el d'inici i final com a mínim, però habitualment n'hi ha més, sobretot en els ral·lis i els raids. En el roadbook s'indicaran tots els punts de pas, així com diverses informacions relatives a la ruta, com ara obstacles i situacions que els pilots es trobaran durant el recorregut, els quals es mostren tant per servir de referència orientativa durant la marxa, com per advertir als pilots de possibles perills en determinats punts del recorregut.

Llegir i interpretar amb agilitat i eficàcia un roadbook requereix una mica de pràctica. Però un cop es domina, esdevé una manera eficaç i entretinguda de navegar una ruta preestablerta, que és obligatòri per participar en ral·lis i raids, i també en determinats esdeveniments moto-turístics, com per exemple EutichesBook (http://eutichesbook.com/) o RodiBook (https://www.rodibook.com/).